Gastronight một ý tưởng tuyệt vời

Dưới đây là một sáng kiến ​​tuyệt vời cho các món ăn của chúng tôi và rất gần với chúng tôi.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Mỹ Latinh ẩm thực Thủ đô Văn hóa, các Tòa thị chính y la Tỉnh có ý định thực hiện sáng kiến ​​khôi phục các món ăn ra mắt Gastronight đầu tiên trong la ciudad de Córdoba del 12 các 14 Tháng.

más información

Posted in Sin categoría.