Phòng

Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng và là duy nhất trong đó từng có tên của một bông hoa. Họ có thể phục vụ từ 2 một 8 nhân dân. Ở tầng trệt, chúng tôi tìm thấy chính xác Phòng Rockrose, chứa 8 con người và hoàn toàn thích nghi. Trên tầng đầu tiên chúng ta có Azahar Suite, phòng trang nghiêm, xoáy nước tắm trong bảo hiểm tư nhân của bạn không để lại cho bạn không quan tâm và có thể chứa 1 các 2 nhân dân. Trong khả năng cùng phòng là Vung nhỏ, trong khi phòng Hoa nhàiGitanilla chứa lên 4 nhân dân. Cũng trên sàn phòng đầu tiên này TímHoa oải hương mà có thể chứa 5 và 6 người tương ứng